• Aanraden

Hoe snel voortplanten de katten?

/

Katten vermenigvuldigen zeer snel. Een interessant feit is dat katten moeders kunne worden na de leeftijd van ongeveer 7-8 maanden. Ze zijn in staat om te bevallen van maximaal 3 nesten, elk een gemiddelde van 4 tot 6 kittens. De natuurlijke groei van huiskatten is dus een zeer grote en volledig bewijs hiervan is een berekening hieronder. Stel voor dat we veeteelt voor katten aannemen. Dus we hebben een kat en een kater. Veronderstel dat de kat en al haar dochter, kleindochters en achterkleindochters krijgen nestjes per jaar van 4 kittens in elk van hen. Veronderstel dat in elk van deze nesten geboren half mannelijke en half vrouwelijke kittens.

Situatie na een jaar:

We beginnen met twee katten: 1 man en 1 vrouw. Gezien het bovenstaande veronderstellingen, onze kat krijgt 2 nestjes, te weten: 2x4=8 kittens

Dus we hebben een totaal van 10 katten: 8 kittens en 2 volwassen katten. Na twee jaar: Het tweede jaar van teelt 10 katten, de helft van hen, volgens onze eerdere aanames zijn 5 vrouwtjes. 5x2x4=40 kittens Samen met de volwassenen hebben we 50 katten waarvan 25 vrouwen.

Situatie na bijna drie jaar: In het derde jaar hebben wij 25 katten: 25 x 2 nestjes = x 4 = 200 kittens Samen met volwassenen hebben wij 250 katten, waaronder 125 vrouwen.

Situatie na vier jaar: In het vierde jaar hebben wij 1 250 katten: 125 kitten nesten elke x2 x4 kittens in elk nest = 1000 kittens. Het toevoegen van volwassenen: 1 250 katten, waaronder 625 vrouwen.

Situatie na vijf jaar: 625 kitten nesten elke x2 x4 kittens in elk nest = 5 000 kittens. Samen met de volwassenen hebben wij 6 250 katten, waaronder 3 125 katten.

Situatie na zes jaar: 3 125 kitten x2 x4 nestjes kittens in het nest + 6 250 volwassen katten = 31 250 katten.

Situatie na seven jaar: 15 625 kitten x2 x4 nestjes kittens in het nest + 31 250 volwassenen = 156 250 katten

Situatie na acht jaar: 78 125 kitten x 2 x4 nestjes kittens + 156 = 250 781 250 volwassenen katten.

Situatie na negen jaar: 390 625 kitten x2 x4 nestjes kittens + 781 250 volwassenen = 3 906 250 katten

Situatie na tien jaar: 3 906 250 katten waarvan 1 952 125 vrouwen, elke vrouw bevalt twee nesten van 4 kittens, 1 952 125 x 2 x 4 = 15 625 000 kittens. Samen met volwassenen katten is dan 19 531 250 katten.

Dit cijfer is dan ook onvoorstelbaar. Het is natuurlijk bij benadering en gebaseerd op pure veronderstellingen die we in de berekeningen hebben afgenomen. In feite is het natuurlijk zo dat niet alle vrouwen kan aale vier katjes genereren. Soms zijn er meer en soms minder. Hetzelfde telt bij het aabtal nesten per jaar. In een nest kan bevallen van meer vrouwen en in andere meer mannen. Met deze berekeningen kunnen wij visualiseren hoe geweldig het situatie van natuurlijke gorie van katten is.